Waarom gaan mensen vreemd?

H1: BESTAAT ER IETS ALS WARE LIEFDE? Liefde wordt gezien als een onminsbaar ingredient in persoonlijk geluk. Die opvattingen staat niet los van de werkelijkheid. Het warme gevoel dat door je lichaam heen schiet Het CBS meldt dat één op de drie huwelijken momenteel in een echtscheiding eindigt. Het echtscheidingspercentage is daarmee bijna verdubbeld sinds het begin van…