Van onbegrip naar een open mind

De media en mensen geven ons een beeld wat niet altijd klopt met de werkelijkheid


Baseer jij je mening over onderwerpen op basis van wat de media jou voorschotelt? Denk jij bij het woord islam gelijk aan negatieve denkbeelden als 9/11, ISIS,  Al Qaeda of bijvoorbeeld vrouwenonderdrukking? Ben je niet in staat om zelf op onderzoek uit te gaan om te kijken of deze zogenaamde denkbeelden wel overeenstemmen met de werkelijkheid? Of ben je juist wel geïnteresseerd in dit prachtige geloof, maar weet je niet waar je moet beginnen met zoeken? Jij bent waarschijnlijk niet de enige. De media beïnvloeden talloze mensen met dit soort denkbeelden en willekeurige negatieve connotaties. Ooit opgevallen dat met veel negatief nieuws er altijd wel een moslima te zien is op de stockfoto’s? Houd maar bij. Hierdoor legt ons brein een link tussen negativiteit en datgene wat er op het plaatje te zien is. Wil jij door dit mediabeeld heen kunnen kijken zonder een oordeel te vellen over islam? Dan is deze handleiding voor jou!

Hoofdstuk 1: Waar komt dit beeld vandaan?

De islam wordt gepraktiseerd door inmiddels 2 miljard mensen. Dat is goed voor een kwart van de wereldbevolking. Maar goed, we gaan in op de vraag: waar komt dit beeld vandaan? Om dit te beantwoorden moeten we heel ver terug in de tijd. Islamhaat is namelijk niet iets van de 21e eeuw, maar al in de tijd van de Profeet Mohammed ( 7e eeuw) werd de islam al gehaat. Islam was niet de enige godsdienst die haat ervaarde: in de middeleeuwen hadden de Christenen het te verduren en in de Tweede Wereldoorlog waren dat weer de Joden. De islamofobie waar ik het nu over heb is toegenomen sinds een bekende gebeurtenis in de afgelopen eeuw: 9/11. Deze gebeurtenis tekent de groei van de moslimhaat afgelopen jaren. Dat deze theorie niet klopt is volgens sommige ‘complotdenkers’ een feit. 

Hoofdstuk 2: Hoe kunnen we dit beeld tegengaan?

Het kan zijn dat je de denkbeelden uit hoofdstuk 1 onbewust creëert. Dat is ook volkomen logisch. Je kijkt naar wat de media zeggen en wat bijvoorbeeld ex-moslims zeggen. Hoewel ze moslim zijn geweest, is het nou niet de juiste groep om islamkennis aan te vragen. Hun denkbeeld zal niet positief en op basis van bronnen zijn, maar ze zullen jou vertellen hoe de islam in hun eigen straatje eruitziet. Dit beeld kun je heel simpel tegengaan met….. onderzoek!

Onderzoek doen:

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar toch doet men het niet altijd. Als ik nu tegen jou zou zeggen dat ik in Afrika roze olifanten heb gezien, zou je mij dan geloven?  De ene groep zal waarschijnlijk denken van “Ja hij is in Afrika geweest, dus hij kan het weten” en de ander gaat naar Google toe om te zien of roze olifanten bestaan en komt tot de ontdekking dat ik dat verhaal gewoon verzonnen heb (:  Hoe kun je onderzoek doen? Hieronder ga ik je de tips vertellen.

Allereerst lees de Koran. Veel mensen zeggen de Koran gelezen te hebben, maar komen alsnog op verkeerde conclusies. Bestudeer de Koran en de interpretaties. Als je echt open minded bent, zul je zien dat wat de media je voorschotelt niet klopt. Een ander heersend denkbeeld is dat onze Profeet Mohammed een pedofiel is. Claims zonder enige vorm van research. Kijk naar de historische context van het huwelijk van de Profeet. Lees de biografie van de Profeet.  Dingen bekijken binnen hun context zorgt ervoor dat je de zaken beter gaat begrijpen.

Ten tweede is niet alles wat er binnen de islam wordt gezegd aanneembaar. De islam is opgedeeld in 72 sekten, waar er volgens de overleveringen maar 1 juist van is: het Soennisme. Het soennisme wil zeggen dat je de soenna van de Profeet volgt, dus wat hij overlevert en zijn gewoontes. Voor je uitgaat van de waarheid moet je onderzoek doen naar de overlevering. Kijken of de bron authentiek verklaard is en/of meerdere bronnen dit kunnen bevestigen. Net als bij normale claims het geval is.

Stel je open:

Voor je onderzoek gaat doen naar de waarheid, stel je blanco op. Je weet niks van religie, je hebt nog nooit in de media gekeken en het woord islam is compleet nieuw voor jou. Ga met die insteek op onderzoek uit. Door je negatieve mediabeelden achter wege te laten zul je met een open blik kijken naar de werkelijkheid. Je zult feiten van fabels onderscheiden en net als ik in het bovenste stuk aangaf. Je zult bronnen tegenkomen die het een weerleggen en het ander bevestigen.  Geloof je me niet? Neem nou het extreme voorbeeld van Joram van Klaveren. Je bent extreem tegen de islam en je wilt het weghebben en plotseling krijg je tijdens je onderzoek tegen de islam een ingeving die je er naartoe leidt. Dat krijg je als je je openstelt in plaats van in de media te kijken. Het vers dat hem raakte was “Niet de ogen zijn blind, maar de harten”.  En wat wil dat zeggen? Je ogen zien duidelijk dat in het geloof alles klopt en er een logische verklaring is, maar je hart staat niet toe om dat vreemde idee in je hart op te nemen. Xenofobie ten top, angst voor het onbekende.

 Islam en wetenschap op een lijn:

 Een ander punt waar mensen vaak over discussiëren is dat alles om ons heen te verklaren is met de wetenschap. De islam is voor hun onlogisch, omdat ze God niet kunnen zien… Helaas voor deze groep, maar als je een beetje onderzoek doet (hey daar heb je het woord weer), kom je tot de conclusie dat wetenschap en islam elkaar juist de hand schudden. Of beter nog: de islam was al eerder op de hoogte van vele wetenschappelijke feiten.  Zoek maar eens een menselijk verschijnsel op, zoals bijvoorbeeld de embryo, en je zult zien dat de Koran er toen al een vers over heeft geschreven. Omdat deze informatie nog nieuw is voor jullie, zal ik een paar voorbeelden bespreken.

Het ontstaan van de mens, de oerknal, is ook in de Koran al weerlegd in onderstaand verzen:

Zien degenen die niet geloven dan niet dat de hemelen en aarde één waren, maar Wij ze uiteen gehaald hebben en zullen zij dan niet geloven dat Wij elk levend wezen uit water hebben gemaakt.” (21:30) en “En Wij brachten de hemel met kracht omhoog en zeer zeker laten Wij hem uitdijen.” (51:47),  (Bron: vraagislam.nl). Hier lees je duidelijk dat het niet door een knal kwam, maar door Allah. Tussen haakjes staat daar het hoofdstuk van de soera en het vers waarin dit wordt gezegd.

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van natuurlijke verschijnselen die al bepaald waren in de Koran. Het zijn er zoveel, dat ik niet alles ga opnoemen. Doe onderzoek in de Koranvertalingen. Hoe kan iemand die volgens ongelovigen slechts een handelaar was dit uit zijn duim zuigen?  De wetenschap waar men op bouwt is dus alleen aan het bevestigen wat de moslims al kunnen vertellen met de Koran. Dat zou al genoeg reden moeten zijn om je open te stellen voor de Koran, net zoals je dat zou doen met een wetenschappelijk boek of een onderwerp voor een werkstuk.

Ook in de soennah van de Profeet vind je bijvoorbeeld weer bevestiging vanuit de wetenschap. Zo is een aantal jaar geleden duidelijk geworden dat het vasten gezond is voor het lichaam. Ook gewoontes als zittend eten en slapen op je zij waren al door de Profeet als aangeraden beschouwd. De wetenschap van 1000 tot 1500 jaar later deed daarna pas diezelfde ontdekking. Grappig, want het een wordt gezien als uit de duim gezogen onzin en de wetenschap wordt als heilig verklaard. Het feit dat deze twee elkaar aanvullen zou voor veel mensen een reden moeten zijn om meer open te zijn naar deze andere vorm van religieuze wetenschap: de islam.

Vasten in de maand Ramadan:

Moslims vasten niet alleen omdat het gezond is voor hun lichaam, maar in de maand Ramadan houden we ons ook af van andere zaken. Het gaat dus verder dan 19 uur lang niks eten en drinken. Ook houden we ons lichaam af van gewoontes die daarbuiten ook verboden zijn: geen muziek luisteren, geen films kijken met bloot in beeld etcetera. Daarnaast is het ook een soort empathie tonen richting de mensen voor wie dit de realiteit is. Hoeveel armen eten slechts eens per dag een lichte maaltijd? Het enige tijdstip waarop we mogen eten is net wanneer het donker wordt en net voor zonsopkomst. In het begin na een jaar is het wel weer even wennen, maar langzamerhand wordt het gewoonlijk. Al helemaal nu de dagen korter zijn. In de zomer was het echt een nachtmerrie.

         Hoofdstuk 3: Van media-schaap naar onderzoeker

 Nu we heersende stereotypen uit de weg hebben gehaald en met logische redenering hebben onderbouwd dat het mediabeeld en het mensbeeld van de islam niet kloppen met de werkelijkheid, gaan we verder in op hoe je rationeel nadenkt over iets waar je tot zover geen kennis van hebt. Als het slechts een angst is voor het onbekende, duidt dit op xenofobie. De beste manier van onderzoek doen is door te kijken naar wat de boeken beweren. Afhankelijk waar je vandaan komt, kunnen dit verschillende vergelijkingen zijn: wetenschap versus Koran, Bijbel versus Koran, Thora versus Koran etc. Door de Koran te vergelijken met hetgeen waar jij je aan vastklampt, zul je zien wat de ene theorie wel heeft qua inhoud, wat jouw theorie mist.

Bijvoorbeeld: in het Christendom gaan ze uit van een drie-eenheid, terwijl de Islam stelt dat er één machtige God is die alles bepaalt. Wat klinkt logischer: Een God met alle macht of een drietal personen dat drie verschillende rollen, maar ook tegelijkertijd 1 rol vervult? Op basis daarvan kun je voor jezelf de lijn verder trekken met andere onderwerpen die je bezighouden als mens en waar je een verklaring voor zoekt. Duik in de bronnen van beide religies om de claims te onderzoeken en beslis uiteindelijk welke verklaring het meest logisch over komt.

In hedendaagse wetenschap is dit net wat lastiger, daar moet je namelijk bouwen op wat onderzoek zegt. Het ene onderzoek zegt dit en het andere onderzoek zegt dat. Voor jou als gewone burger is het heel lastig om hierin te bepalen wat je gelooft, dus ga je meestal uit van wat er het meest recent over gezegd is en dat neem je aan. Schapen-gedrag. Religie is meer een soort vergelijkingsonderzoek: vergelijk theorieën onderling of vergelijk theorieën met de werkelijkheid. Op basis daarvan heb je twee eerlijke variabelen die ofwel uit dezelfde tijd komen en onveranderd zijn, of het is zo dat het religieuze Boek claims bevat die nu uitkomen. In dit geval kun je aan de hand van de Tekenen stellen of een religie die dit nooit had kunnen voorspellen juist is.

Onderzoeken is dus een hele stap. Mocht je tijdens je onderzoek erachter komen dat je de islam als de waarheid omarmt en wil je weten hoe daarna verder moet? In de volgende hoofdstukken gaan we daar verder op in. Veel mensen zetten de stap naar islam, nadat ze zich hebben ingelezen en het eens zijn met de theorie. Je weet pas echt of iets voor jou is, als je er in aanraking mee komt.

     Hoofdstuk 4: Vergelijken is ook verrijken

Als je online kijkt, zul je bijvoorbeeld op Tiktok veel tegenkomen dat mensen van een andere religie de ene religie onderuit willen halen door in te gaan op hun claims. Aan de ene kant sta ik er ook voor om mijn kant van de waarheid te prediken, maar aan de andere kant leidt dit juist tot meer disharmonie. In de islam staan wij namelijk aan dezelfde kant: wij geloven ook in de andere boeken, maar niet zoals ze in deze tijd worden gepredikt. De boeken zijn door de eeuwen heen gewijzigd en niet meer in overeenstemming met de oorspronkelijke geschriften. De Koran daarentegen is nog in dezelfde inhoud gebleven zoals hij destijds was gezonden naar de mensen. Maar goed, wat de titel al zegt: vergelijken is verrijken!

Ik zou mijzelf en deze handleiding tegenspreken als ik zeg dat je alleen de islam zou moeten bestuderen. Als je echt geïnteresseerd bent is dit natuurlijk een aanrader, maar nu gewoon als lezer raad ik je aan om toch meerdere boeken te lezen. Veel mensen willen dat anderen open minded zijn naar de islam, maar omgekeerd lezen ze zich niet in andermans boeken. Om zo’n onderzoek te doen is dit verslag te klein voor, dus ik houd het voor nu bij de handvatten.

Veel islamitische geleerden doen dit al netjes. Ik zie vaak filmpjes van bijvoorbeeld Zakir Naik waarin hij praat over het geloof van de ander en daarmee wil aantonen dat bepaalde islamitische aspecten daarin terugkomen. Het onderzoeken van een ander geloof helpt met het verrijken van je kennis, maar kan ook dienen als sterker vergelijkmateriaal als je weet waar je het over hebt. Bijvoorbeeld de komst van Mohammed. In de Hebreeuwse Bijbel staat bijvoorbeeld het woord Mohammedim, wat aantoont dat zij Mohammed ook bevestigen (im erachter is een teken van respect in het Hebreeuws). Zulke dingen komen niet boven water als je in je bubbel blijft. Zie je hoe krachtig onderzoek kan zijn?

Veel mensen geloven klakkeloos en worden dan overspoeld met verbazing als iemand dit soort claims doet. Dat komt doordat je je vastklampt aan het bekende en dan al het onbekende verwerpt.  Veel moslims hebben dat ook. Wij klampen ons vast aan de eigen geschriften en als iemand dan een discussie wil waarom jij het oneens bent, kun je je niet verdedigen ertegen. Je mist een kant, terwijl de ander wel allemaal ongefundeerde, bevooroordeelde claims jouw kant op gooit. Ook als moslim-zijnde dien je uit je bubbel te komen.

Hoofdstuk 5:   Ruimdenkendheid  binnen de islam

                   Inspirerende quote open mind

Ik zou liegen als ik zeg dat we binnen de islam elkaar allemaal accepteren en tolereren. Integendeel, we kijken ook niet om naar een groep die anders is dan die van ons. Ruimdenkendheid binnen de islamitische context betekent “openstaan voor verschillende situaties en standpunten”. Dat houdt in dat we verder moeten kijken dan alleen wat wijzelf vinden en denken. Hierdoor komen we niet tot  de kern van een onderwerp. Een discussie snijdt aan twee kanten en beide kanten hebben bronnen.

Wat voor de moslim een reden is om niet ruimdenkend te zijn, is dat we niet bewust zijn van het feit dat we zelf niets weten.  We houden van kennis opdoen, maar we houden er niet van als iemand iets niet weet, maar wel doet alsof hij het weet. Praten zonder kennis is gevaarlijk in de islam.  

Als moslim zou je dus bang moeten zijn dat je denkt dat wat jij weet de enige waarheid is en er geen andere legitieme meningen bestaan in de islam. De 4 imams van de wetscholen gaan uit van de vooronderstelling “wat ik geloof is wat ik geloof wat de waarheid is na zorgvuldig onderzoek en je hebt ongelijk.  Maar misschien heb jij gelijk en ben ik fout”.  Deze quote is gebaseerd op wat de Profeet heeft overgeleverd gedurende zijn leven. Ook zei de Profeet dat we met mensen moeten spreken op een manier die zij begrijpen. Je wilt natuurlijk dat mensen begrijpen wat je zegt, maar dat kan niet als je alleen open staat voor wat jij denkt dat goed is. 

Ik moet er wel bij zeggen dat ruimdenkendheid niet zover gaat dat je je eigen regels mag beslissen binnen de islam.  Er zijn ook gewoon verplichtingen waar we niet anders over kunnen denken. Ruimdenkendheid in je karakter wordt hier bedoeld. Je hebt begrip voor een ander, wil het gesprek aangaan en gaat respectvol om met iemands afwijkende mening. Dus niet dat we binnen de islam vrij zijn om onze eigen interpretaties van de regels erin te gooien, want dat is niet hoe ruimdenkendheid bedoeld is. De wet verander je ook niet. Wetten zijn er voor houvast en achterliggende redenen. Wat voor ons halal is, is halal, en wat haram is, is haram. Daartussen heb je ook twijfelzaken die niet haram, maar ook niet halal zijn. “Het is toegestaan, maar beter van niet”, is daar het oordeel over.

Moslims twijfelen vaak over wat toegestaan is of niet en de islam adviseert daarbij om naar de mensen te gaan die het Boek (de Koran) kennen en bestuderen voor advies. (Soerat Nahl, regel 43). Een laatste punt om in gedachte te houden is dat het Woord van God boven ons denkvermogen uitstijgt. We dienen een openbaring dus te begrijpen in de context, zonder deze tegen te spreken.

 Interessante feitjes over de Islam

De islam wordt meestal weggezet als een negatief geloof dat vrouwen haat en tijdens het WK werd het knuffelen van moeders, wat het Marokkaanse elftal deed, door een Duitse tv-presentator zelfs weggezet als apengedrag. Hieronder leest u de leuke weetjes!

Wist je dat… iedereen met imaan (gevoel voor geloof) ter grootte van een graankorrel het Paradijs zal betreden?

Allah kijkt niet alleen naar onze daden, maar ook naar ons hart. Met welke reden doe jij iets? In de overleveringen wordt dit geïllustreerd:

Abu Sa’eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zij: ”Allah zal ieder die Hij wilt het Paradijs laten binnetreden en daarna zal Hij de mensen van de mensen van de Hel naar de Hel sturen, Daarna zal Hij zeggen ”Kijk of iemand imaan heeft tergrote van een mosterd zaadje in zijn hart en breng hem uit de Hel”[Overgeleverd door Saheeh Muslim, Kitaab al-Imaan, Baab Ithbat ash-Shafa’ah wa Ikhraaj al-Muwwahhadeen, 1/172]

Wist je dat… Gehoorzaamheid aan de ouders een van de beste daden is?  Hierboven gaf ik al aan dat dat liefdevolle gedrag door een presentator als apengedrag werd beschouwd, maar in de islam is gehoorzaamheid juist een van de beste daden!

Wist je dat… in de islam de moeder 3x zoveel meer recht heeft dan je vader?

Ja, dat lees je goed! In het Westen maken ze je via de media helemaal gek met het feit dat er in de islam geen vrouwenrechten zijn, maar het tegendeel is waar. De vrouw wordt juist als iets heel moois gezien. Ze wordt met de hoofddoek en alle kledingvoorschriften beschermd tegen mannen met slechte intenties en ze geeft er ook mee aan dat ze moslima is. Daarnaast zeggen we in de islam dat het Paradijs spreekwoordelijk onder de voeten ligt van je moeder. Zou een vrouwonvriendelijk geloof dit zeggen over vrouwen?

H 6: Wetenschap & islam gaan hand in hand  

 We hebben het inmiddels gehad over religies, de media, een beetje over de wetenschap en de mindset. Wetenschap en islam worden beide ingezet om de wereld om ons heen te begrijpen. De meeste mensen denken dat het tegenpolen zijn, terwijl het eigenlijk hand in hand kameraden zijn van elkaar. In dit hoofdstuk leg ik verder uit waarom dit zo is.

In de Koran wordt gezegd dat je de Koran in detail moet bestuderen voor je hem begrijpt. Als je de Koran hebt gelezen zul je anders kijken naar bepaalde verschijnselen.  Neem nou bijvoorbeeld de Big Bang. In de wetenschap wordt vooronderstelt dat een knal het universum en alles heeft gecreëerd.  God antwoordt daarop met de vraag of men niet heeft gezien dat de hemel en aarde eerst samengesteld waren en dat God toen dat heeft gescheiden en uit water levende wezens heeft gecreëerd.  Dit staat in Koranvers 21:30. Hoe zou iemand deze gedachte kunnen verzinnen in de zevende eeuw?

Daarnaast hebben we nog de soennah van de Profeet.  De Koran is meer een wetboek met regels en wijsheden. De Soennah van de Profeet komt voor in overleveringen. Hij zegt daarin bijvoorbeeld op welke manier je moet eten, slapen, welke lofprijzingen je kan zeggen. Deze overleveringen worden door anderen gedaan, maar de woorden komen van de Profeet. Denk aan een “… heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd dat…”-constructie. 

De soennah van de Profeet is in de wetenschap meermaals bevestigt. De Profeet werd beschreven as iemand die veel lachte. Een studie van de universiteit van Tennessee ontdekte dat lachen een persoon gelukkiger kan maken.  De gezichtsuitdrukking beinvloedt zijn emoties. Als je lacht, ben je gelukkiger en als je fronst ben je bozer. Een andere gewoonte is het zittend eten. De Profeet heeft overgeleverd dat staand drinken slecht is, en staand eten is nog erger. Een studie uit Zuid-Florida bevestigt dat mensen die staand eten minder genoten van hun eten, dan mensen die zittend eten.  Daarnaast eten ze er ook minder door. Door te staan zet je fysieke stress op het lichaam. Een laatste gewoonte was het vasten. Moslims vasten natuurlijk in de maand Ramadan, maar nu zie je meerdere mensen die gewoonte overnemen, omdat het gezond is voor het lichaam.

Oké, nog eentje dan, om het af te leren. De Profeet heeft ook overgeleverd dat het beter is om op je rechterzij te slapen. Op de maag slapen is verboden. Uit onderzoek is gebleken dat op je zij slapen de kans vermindert op Alzheimer en Parkinson.  Daarbij komt dat ook het slapen op de buik een gevaar met zich meebrengt. Baby’s en volwassenen kunnen plotselinge doodsyndromen krijgen  (SIDS). Het is onmogelijk om je ruggengraat in een neutrale en ontspannen positie te houden als je op je buik slaapt. Je krijgt te weinig ondersteuning en creëert spanning, waardoor extra druk op de nek komt.

Hoofdstuk 7:  Nu is het jouw beurt! 

Net als elke handleiding is het op een gegeven moment aan jou. Je hebt de handleiding gelezen, je weet waar de dingen terecht moeten en nu hoef jij ze alleen nog op de juiste plek te zetten. Ga jij je mening nu voortaan baseren op de media? Of ga je zelf op onderzoek uit? Blijf jij in je geloof-bubbel of kijk je ook naar wat anderen denken om ze beter te begrijpen?

Mocht je met aannames zitten? Er zijn inmiddels 2 miljard moslims waar jij je vragen aan kan stellen. Is het niet hier in Nederland, dan wel in een ander land! Verlaag die drempel die vooroordelen creëert en ga op zoek naar een bevestiging van de waarheid.  Er is op internet, in boeken en in de moskeeën genoeg informatie te vinden. Dat geldt ook voor andere onderwerpen.

Misschien is dat ook een manier van onderzoeken: als het niet door islam komt, door wat dan wel?  Is het iemands zelfbeeld? Zit er een agenda achter of zijn het extremisten die dit beeld van de islam weergeven? Sommigen beweren de Koran te hebben gelezen en stellen dan alsnog voor dat het onzin is. Dat kan. Ik bedoel, ik sta open voor die ideologie. Open minded zijn. Zoals Joram van Klaveren mooi quote uit de Koran: “het zijn niet de ogen die blind zijn, maar de harten”.

Elkaar leren kennen is ook één  van de redenen dat we zijn geschapen. Allah zegt in de Koran: “Oh mensen, wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw. En wij hebben jullie tot volkeren gemaakt zodat jullie elkaar leren kennen” (Koran 49: 13).  Ondanks onze verschillen in religie en denkwijze, moeten we dus openstaan voor de ander. Dat betekent niet dat er geen dingen zijn  die tegen ons geloof ingaan, maar het betekent dat we op een respectvolle manier ermee om moeten gaan.

Ik hoop dat deze handleiding je een beetje heeft geholpen in het open minded zijn en dat je beter begrijpt waar je zelf in gelooft, als je begrijpt waar een ander in gelooft.  Laten we samen open minded zijn en ons distantiëren van al de negativiteit!

The Golden Guide: Hoe wordt je open minded?

Je denkt nu vast: Hij heeft het de hele tijd over open minded zijn en openstaan, maar hoe word je dan open minded? Goeie vraag, en daar krijg je nu antwoord op! Voor de ene zal dit lastiger zijn, maar hey, voor alles moet toch een eerste keer zijn!

Open minded betekent “open geest”.  Je laat je niet belemmeren door vervelende ervaringen en overtuigingen uit het verleden. Met een open geest sta je open voor alle ideeën, ervaringen, theorieën, mensen en levenswijzen. Om open minded te worden geven we je een aantal tips!

# 1. Zoek naar een andere visie dan die van jou

 Iedereen leert van elkaar. We zijn gewoonlijk gewend om alleen het bekende op te zoeken, maar daardoor blijf je in je eigen denkbubbel. Neem de moeite om mensen te ontmoeten die niet hetzelfde denken. Zo leer je open te staan voor iets nieuws.

#2. Maak contact met andere mensen

Met internet is het heel makkelijk om nieuwe mensen te bereiken. Dat kunnen mensen zijn bij wie je aansluit, maar ook mensen met wie je nu nog geen connectie voelt. Probeer eens in gesprek t gaan met iemand die totaal anders denkt.  Zo kun jij op jouw beurt erachter komen waarom jullie denkbeelden verschillen en daarna misschien overwegen om het een kans te geven.

#3.  Versla je vooroordelen!

Iedereen heeft vooroordelen, dat gaat automatisch. Probeer bij jezelf in de gaten te houden waanneer zo’n vooroordeel opduikt en maak je los van dat idee. Het is gemakkelijk om te denken in vooroordelen, maar uiteindelijk doe je er anderen mee tekort. Iemand leer je pas kennen met de tijd, als je diegene ook daadwerkelijk begrijpt. Je kent iemand nooit 100%: je kent diegene alleen in de situaties waar jij bij bent. Daarbij kun je niet naar zijn gedachten kijken, dus een oordeel daarover vellen is dan ook onmogelijk.

#4.  Blijf altijd vragen stellen! Luister aandachtig naar je medemensen. Door vragen te stellen, leer je meer dan door te oordelen. Je leert je medemensen beter kennen. Je krijgt begrip of respect voor wie ze zijn en hoe ze denken.  Doordat je begrip voor ze krijgt, verdwijnt die angst en komt er ruimte voor liefde. Je gaat pas van iemand houden als je diegene beter kent en langer

Bronnenlijst:

1. De Koran, interpretatie van de betekenissen van de Koran deel 1, Ahajj,.J. e.d.

2. “5 actionable Sunnahs of the prophet backed by science”, Halalop,  I., Farah

https://halalop.com/lifestyle/halal-news/5-sunnahs-and-science/

3. CIE index, “Wetenschap en geloof in de Koran”

https://users.ugent.be/~hdeley/bogaert/bogaert5.htm

4. “How to be open-minded in islamic context”, geschreven door Rachid, S,

         gepubliceerd op 18 juni 2021

https://mmnews.tv/how-to-be-open-minded-in-the-islamic-context/embed/#?secret=m70LdUZNlb#?secret=O85aiYcOnK

5. “Zo word je open minded in 4 stappen”, soChicken, Hermus, J.

https://sochicken.nl/zo_word_je_open_minded_4_stappen

Extra: Open minded in de media

Nu wil je natuurlijk ook stappen zetten, maar hoe ga je aan de slag? Hieronder zijn enkele initiatieven die jou zowel online als offline kunnen helpen om open minded te worden. Dat kan zowel sociaal als in je eentje: van spellen en quizzes tot aan bijeenkomsten. Wij zochten het voor je uit!

1. Wil jij weten of je open minded bent? Check dan in de link hieronder of je voldoet aan de 12 kenmerken van open minded zijn!

Twaalf tekenen dat jij open minded bent – Mynd.nu

2. Ben je liever iemand die op een interactieve manier erachter wil komen of je open minded bent? Doe dan mee met de quiz “How open minded are you?” van PsychologyToday en noteer je antwoorden!

https://www.psychologytoday.com/us/blog/creating-in-flow/201311/how-open-minded-are-you-quiz

3. Heb je even geen zin in al die technologie en meningen online? Geen stress. Ook met het “Open Minded Classic”-kaartspel kun je met meerdere mensen interactief erachter komen of je open minded bent.

4. Er bestaan ook confronterende manieren om open minded te worden. Stichting Open Mind  verbindt mensen met elkaar door persoonlijke verhalen te vertellen.  Wellicht dat dat meer is waar jij behoefte aan hebt! Met elkaar en met mensen die je begrijpen.

Open mind (stichtingopenmind.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *