Wanneer zijn we nou echt gelukkig?

on

Eindportfolio

Contentmarketing – Longread

Jolien Evers

24-06-2019

Hoofdonderwerp: Wanneer zijn we gelukkig?

 

Voor welk platform: VICE

Doelgroep beschrijving (Met name mentaliteit en kennisniveau): mannen en vrouwen tussen de 16 en 70 jaar

Hoofdstuk 1

Wat is de definitie van geluk?

We weten allemaal wat geluk is, maar zodra we het moeten beschrijven hebben we eigenlijk geen idee. In dit hoofdstuk wordt er kort verteld wat de concrete definitie is.

 

Hoofdstuk 2

Maakt geld gelukkig?

We weten dat we op korte termijn gelukkig zijn met geld, maar hoe zit dit precies?

In dit hoofdstuk komt een onderzoek aan de orde of geld gelukkig maakt.

 

Hoofdstuk 3

Maken spullen ons gelukkig?

In dit hoofdstuk een onderzoek of spullen ons gelukkig maken. Is men zo materialistisch als we denken, of valt dit eigenlijk wel mee?

 

Hoofdstuk 4

Harvard Study of Adult Development

75 jaar lang heeft Harvard een studie gedaan van 268 mensen,  op zoek naar dat wat een mens gelukkig maakt.

 

Crossmediale content:https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/

 

Crossmediale content:

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=nl

 

Hoofdstuk 5

Crossmediale content: Column

 

Hoofdstuk 6

Crossmediale content: fotoreportage over een geluksavond gefotografeerd met analoog camera

 

Hoofdstuk 7

Meer weten over geluk?

Verwijzingen naar andere websites

 

 

 

 

 

 

Long Read – Wat maakt een mens nou echt gelukkig?

 

 

Hoofdstuk 1 –  Wat is de definitie van geluk?

Deze standaardterm voor geluk luidt in het Engels ‘life satisfaction’. In het Nederlands wordt dat al snel levenssatisfactie. Dat klinkt als een lelijke, academische term en dat is het ook. Veel onderzoekers vinden dat zelf eveneens. Met als resultaat dat er inmiddels meerdere synoniemen voor levenssatisfactie in omloop zijn, zoals: tevredenheid met het leven, levenstevredenheid, levensvervulling of (subjectief) welbevinden.

Filosofen of andere intellectuelen willen zich nog wel eens erover uitlaten dat je met een simpele vraag zoiets diepgaands als geluk zou kunnen meten. Ze vergeten dan even dat geluksonderzoekers net zo in zijn werk gaan als andere wetenschappers. Allerlei denkbare kritische vragen hebben zij allang aan zichzelf en elkaar gesteld.

Het blijkt dat geluk (wanneer dit op deze of een vergelijkbare manier is gemeten) aantoonbaar een causaal effect heeft op zaken als: goede relaties, succes, gezondheid en levensduur. Zulk geluk is dus een oorzaak (of een mede-oorzaak) van allerlei andere dingen. Het oefent een reële invloed uit, zelfs op tastbare zaken in de wereld. Dat is toch wel een overtuigend bewijs dat geluk bestaat en ertoe doet!

 

BRON: https://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/de-wetenschappelijke-definitie-van-geluk/

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 – Maakt geld gelukkig?

Geld is het menselijk genieten, maar dan abstract; wie het geluk niet concreet kan genieten, zet dus al zijn zinnen op geld’. Dat zei de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) in de negentiende eeuw. Hij bedoelde hiermee dat ongelukkige mensen achter geld gaan aanhollen, omdat ze denken dat het hun gelukkiger maakt.

 

Dat idee lijkt tegenwoordig nog steeds goed te kloppen. Waarom anders kan belasting of een pensioenkorting mensen witheet van woede maken? En waarom spelen miljoenen Nederlanders mee in loterijen, zijn we jaloers op multimiljardairs, en wordt er sinds we bestaan al bestolen, gelogen en gemoord als het gaat om geld.

 

Schopenhauer had gelijk. We zien geld als extra geluk in ons leven. Het is echter de vraag of dit als de weg naar geluk is.

We kennen twee soorten geluk. In 2010 publiceerden de Nobelprijswinnaar en gedragseconoom Daniel Kahneman en zijn collega Angus Deaton een studie naar het verband tussen geld en geluk. Deze studie onderscheidt twee soorten geluk. Het eerste is ‘kortstondig geluk’. Dit fenomeen geeft antwoord op de vraag: Hoe voelde je je gisteren? De tweede is de tevredenheid over je hele leven. Dat laatste is het rapportcijfer dat je geeft aan je hele bestaan.

Je ‘kortstondige geluk’ blijkt volgens de onderzoekers inderdaad te stijgen met je inkomen. Maar aan dit type geluk zit wel een maximum. Het stijgt tot een jaarinkomen van zo’n 75.000 dollar (pakweg 65.000 euro). Tot deze grens kan extra inkomen de pijn verzachten van pech zoals een echtscheiding, ziekte of eenzaamheid. Maar boven die grens blijkt je ‘kortstondige geluk’ niet meer te stijgen, ook al verdien je tien miljard.

Geld heeft volgens Kahneman en Deaton een ander effect als het gaat om de tevredenheid over je hele bestaan. Dat blijkt namelijk wél te blijven stijgen met het inkomen, ook na de 65.000 euro-grens. Dit weldadige effect van geld werkt volgens de Amerikaanse onderzoekers naar rato van het inkomen.

Wie jaarlijks 20.000 euro verdient en er 2.000 euro (ofwel 10 procent) bij krijgt, ziet zijn tevredenheid evenveel stijgen als iemand die jaarlijks een ton binnenharkt en 10.000 euro opslag krijgt.

Net iets meer bezit dan de buurman

Als je deze studie leest, zou je denken dat geld dus per definitie gelukkig maakt. Maar volgens mij geldt deze ‘wetmatigheid’ typisch voor welvarende, kapitalistische democratieën zoals Amerika of de Europese landen, waarin tegenwoordig alles draait om geld.

De nadelen van zo’n soort maatschappij voorspelde de Franse filosoof en politicus Alexis de Tocqueville (1805-1859) meer dan anderhalve eeuw geleden. Terwijl iedereen de voordelen van vrijheid, welvaart en democratie roemt, zo analyseerde hij toen, leven we zonder het te beseffen in een nieuw soort tirannie.

De oorzaak daarvan is geld. Geld is namelijk nog de enige manier in onze maatschappij waarop mensen zich van elkaar kunnen onderscheiden. Daardoor ontstaat bij veel mensen het verlangen naar net iets meer bezit dan de buurman, waardoor iedereen voortdurend wordt gekweld door de vrees tekort te komen, en niet meer mee te tellen.

 

 

**BRON : https://radar.avrotros.nl/columns/item/maakt-geld-echt-gelukkig/**

Hoofdstuk 3 – Maken spullen ons gelukkig?

De nieuwste auto, de nieuwste telefoon, hoe groter hoe gaver en hoe duurder hoe beter. Een materialist is iemand die zijn zelfbeeld vooral laat bepalen door welke spullen hij heeft en hoeveel daarvan. Uit onderzoek blijkt echter dat meer, niet altijd gelijk staat aan ‘beter’ én dat een materialistische levensinstelling ongezond is.

In 2009 heeft de Amerikaanse wetenschapper Andrew Christopher samen met twee collega’s de relatie tussen materialisme en geluk onderzocht. 440 proefpersonen deden hieraan mee. Wat blijkt nou? Door steeds meer spullen te willen hebben, word je juist steeds ongelukkiger. Het is een neerwaartse spiraal waar een materialist zich in begeeft.

Als materialisten ongelukkig zijn, gaan ze de schuld leggen bij het feit dat ze bijvoorbeeld niet de nieuwste auto hebben, of de grootste tv. Ze gaan deze vervolgens kopen om het ongelukkige gevoel te onderdrukken, wat vaak voor een paar dagen werkt. Echter helpt het niet op langere termijn, de materialist komt vervolgens weer precies in hetzelfde -als het niet erger is- gevoel van ongelukkig zijn terecht.

Ook Britse psychologen die honderdvijftig eerdere onderzoeken deden naar het verband tussen materialisme en welzijn kwamen tot dezelfde conclusie. “Mensen die het belangrijk vinden om veel geld te hebben, en veel spullen die status uitstralen, zijn relatief ongelukkig over zichzelf en hun leven. Ze zijn niet alleen geneigd om obsessief spullen te kopen, maar ze roken en drinken vaak ook veel.”(NRC)

Hoofdstuk 4 – Harvard Study of Adult Development

In 1938 is door Harvard een studie ontworpen die tot op de dag van vandaag nog steeds wordt bestudeerd. Meer dan 75 jaar lang worden 724 mannen bestudeerd op basis van hun werk, thuissituatie en gezondheid. De studie is buitengewoon doordat geen van zulke onderzoeken zo lang staande houdt. Dit komt door dat mensen overlijden, een gebrek aan kapitaal enzovoort.

In de 24/7/365-maatschappij waarin we leven komen er zóveel prikkels op ons af dat het soms best lastig is om prioriteiten te stellen. Wat helpt is jezelf zo nu en dan afvragen waar je nou écht gelukkig van wordt. Volgens wetenschappers van Harvard is er eigenlijk maar één antwoord op die vraag.

In de 75 jaar durende Harvard studie wijst uit: Er is maar één geheim voor gelukkig zijn…

Ik hoor je denken: ‘Hoe kan één wetenschappelijk onderzoek nou zo’n grote levensvraag beantwoorden?’ Het bijzondere aan het Harvard onderzoek is dat het een tijdsspanne van 75 jaar besloeg. Van 1939 tot 2014 volgden wetenschappers het fysieke en emotionele welzijn van 724 mensen. Deze groep bestond uit 456 minder bedeelde mensen die opgroeiden in Boston en 268 Harvard studenten. Ze werden getest op een aantal criteria: leefkwaliteit, sociale activiteiten en werksfeer. Elke twee jaar werden de proefpersonen ondervraagd en om de vijf jaar werd hun gezondheid gemeten. Omdat de studie zo’n lange periode in beslag nam, waren er meerdere generaties researchers nodig om het onderzoek uit te voeren.

GOEDE RELATIES

Je zou misschien denken dat de 268 mensen die een vliegende start hadden gemaakt (want zo kun je een Harvard studie wel noemen) het gelukkigste leven hadden gehad, maar die conclusie veegt Robert Waldinger – directeur van de Harvard Study of Adult Development– van tafel. Waldinger: ‘Over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned in to relationships, with family, with friends, with community.’ Met andere woorden: goede relaties met familie, vrienden en onze omgeving houden ons gelukkiger en gezonder. Maar hoe vertaalt dit zich dan naar de praktijk? Uit het Harvard onderzoek kunnen we 3 belangrijke lessen leren over geluk:

HET BELANG VAN HECHTE RELATIES

Misschien wel de belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat geluk niet schuilt in diploma’s en een flitsende carrière. Het meest gelukkig zijn mensen die een hechte band hebben met familie, vrienden en hun omgeving. Daar kan geen goed gevulde bankrekening tegen op. Opvallend is dat mensen die hechte relaties hebben vaak ook gezonder zijn. De studie toont aan dat wanneer je iemand in je leven hebt die je kunt vertrouwen dit je zenuwstel kalmeert en je hersenen langer jong blijven. Ook ervaar je minder emotionele en fysieke pijn. Volgens het onderzoek zien eenzame mensen hun gezondheid sneller achteruit gaan en sterven ze ook jonger.

KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat geluk niet afhangt van het aantal relaties dat je hebt. Veel belangrijker dan kwantiteit is kwaliteit. Je kunt beter één relatie hebben waarbinnen je de ruimte voelt om je kwetsbaar op te stellen en dingen te delen dan vijf relaties waarbij dat niet kan.

STABIELE HUWELIJKEN

Uit het Harvard onderzoek kwam nog een belangrijke les naar voren: mensen die getrouwd zijn zonder ooit te scheiden, (tijdelijk) uit elkaar zijn geweest of ‘serieuze problemen’ hebben, presteren veel beter bij geheugentests. Ook hebben gelukkig gehuwden minder kans op dementie. Een ander groot voordeel van getrouwd zijn, is dat je meer lichamelijk contact hebt. Telkens wanneer je op een liefdevolle manier wordt aangeraakt, maakt je lichaam het hormoon oxytocine aan. Dit stofje zorgt er voor dat je er minder van het stess hormoon cortisol wordt aangemaakt. Ook voel je je contenter, verlaagt oxytocine je bloeddruk en vergroot het gevoelens van verbintenis. Heb je op dit moment geen relatie? Gun jezelf zo nu en dan een massage want ook dat stimuleert de aanmaak van oxytocine.

GELUKKIGER WORDEN

Zou je graag iets gelukkiger in het leven staan dan je nu bent? Probeer je prioriteit dan te leggen bij het onderhouden en aangaan van relaties. Dat kan al met een kleine inspanning. Zoals een praatje maken met een caissière. Vind je het moeilijk om (intieme) relaties aan te gaan, bijvoorbeeld omdat je uit een disfunctioneel gezin komt en/of door traumatische ervaringen? Overweeg dan om een afspraak te maken met een coach. We all need somebody…

 

Aanvullende TED talk van de studie:

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=nl

 

Artikel:

Holistik – Evelyn van Hasselt, februari 2019

 

Hoofdstuk 5 – Column

Geschreven door Jolien Evers


Zijn we gelukkig?

Ben je gelukkig? En wanneer spreken we van geluk?

Het is een vraag die iedereen aan het denken doet zetten. Stel hem maar eens aan iemand om je heen en ze kijken je aan alsof ineens al het verstand verloren gaat. Want wat is nu precies de ‘geluksnorm’?

Tegenwoordig voelen we ons al depressief als er binnen een paar uur een aantal incidenten voorvallen die je dag net iets minder bevorderend maakt. Je fiets wordt gestolen en in plaats hiervan neem je het OV. De bus rijdt zo voor je neus weg en laat het nou net gebeuren dat je hierdoor te laat komt voor je tentamen. Dit is nog maar een klein voorbeeld.

We zijn ontzettend kwetsbaar als mens. Er hoeft maar een klein incident voor te vallen als een ‘break-up’ van een relatie van 4 maanden en men belt in paniek alweer zijn volgende psycholoog. Het is nu eenmaal fijn om je ellende op te laten lossen door een ander.

De sociale norm van geluk ligt immers tegenwoordig zo hoog. Alles móet leuk zijn. Wil het even niet gaan zoals we willen, voelen we ons direct suïcidaal. Op het moment dat we ons verdrietig voelen doordat we bijvoorbeeld ontslagen worden, schrikken we van onze emoties en proberen we deze te onderdrukken. Er zijn nu eenmaal middelen zoals alcohol en een pilletje die deze pijn kunnen verzachten. Maar laten we nu eens eerlijk zijn tegen ons zelf: Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor ons eigen succes en ons eigen falen. Als we elke keer een pil antidepressiva slikken of een fles wijn opentrekken om ons verdriet weg te drukken, waar ligt dan nog de grens?

Probeer blij te zijn met de dingen die je gelukkig maken. Geniet van de dingen om je heen en waardeer deze momenten. Het geluk komt niet naar je toe, je moet er wel iets voor doen. Het is geven en nemen in relaties. Als je liefde wil ontvangen, moet je liefde geven. Wil je geld in je portemonnee, zal je hiervoor moeten werken. Probeer te genieten van je dag, ook al rijdt de bus voor je neus weg. Zonder tegenslagen zou een geluksmoment niks waard zijn. Zie het leven als een achtbaan: Als de achtbaan alleen maar rechtdoor zou gaan, zou er niks aan zijn. Zodra de achtbaan omhoog en naar beneden gaat is het pas leuk.

Wanneer je accepteert dat jij je eigen geluk in handen hebt, ben je al een heel eind op weg.

 

 

Hoofdstuk 6 Fotoreportage van geluksmomenten

Mijn fotoreportage is gebaseerd op een ‘avond vol geluk’ van Jolien Evers. De foto’s van de reportage zijn met een analoog camera gefotografeerd.

 

 

Vera met een Dark & Stormy – *my lucky friday night 21/06

De Japanner

 

 

 

 

Feline – *my lucky friday night 21/06

De Japanner

 

 

Benjamin zijn eerste sigaret na een dag hard werken – *my lucky friday night 21/06

Boca’s Westerstraat

 

 

 

Feline en Vera met puppy Theo – *my lucky friday night 21/06

Boca’s Westerstraat

 

 

Dansen op straat

*my lucky friday night 21/06

Geldersekade

 

Kyril start de avond met zijn salaris – *my lucky friday night 21/06

Boca’s Park

 

 

Favoriete eten, lams-merguez met groenten uit de oven – *my lucky friday night 21/06

Geldersekade

 

 

Hoofdstuk 7 – Content Curratie


 

Wat weten we inmiddels over geluk? In hoeverre is geluk maakbaar?

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/geluk-wat-is-dat-eigenlijk/

Zijn wij als Nederlanders verwend? Of kunnen we van andere leren?
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlanders-jullie-kunnen-veel-over-geluk-leren-van-arme-bevolkingen~bfcbd9a6/

Geluk is geen product, maar een bijwerking. Esther van Fenema praat in haar column over geluk
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gastcolumn-geluk-is-geen-product-maar-een-bijwerking-van-zingeving~be4e473d/

NRC Psychologie -Wie betekenis zoekt in plaats van geluk, ziet zijn leven zinvoller, zegt Amerikaans psycholoog Emily Esfahani.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/18/stop-met-streven-naar-geluk-9316908-a1559373

 

Happinez 100 tips om gelukkig te worden

https://www.happinez.nl/100tips/

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *